Monicas Ma-länkar

Det gick inte att hitta webbadressen för gadgetuppgifter
Huvudräkningsspel inom många olika områden

Testa dig själv eller Naturliga/heltal    Från 11 år
utmana en kompis.                        (Gratisversion- utvalda moment)

Mult                                    Kunskapsstjärnan
Träna/Tävla multiplikation                    De fyra räknesätten
med hjälp av mönster                           Digital/analog tid     Övningar i flera steg mellan-/högstadiet

                               Behandlar flertalet moment.
           Manga High                    Mattehjälpen/RASMUS
               (engelska)                                     (svenska)
Här kan du lägga in en klass                Mellan-/Högstadiet/gymnasiet
och följa dess utveckling.              Kort genomgång följt av egen utvärdering
Hjälpfilm att komma igång.


                Här kan du lägga upp              Låg/Mellan,/Högstadiet             
               din klass och följa                 
Träning på flertalet moment.                
                 utvecklingen!                        
      Språk; engelska
          Hjälpfilm att komma igång         Hjälpfilm att komma igång

     

Övningar i flertalet moment.
Låg-/Mellanstadiet

Här kan du lägga in klasser och följa
dess utveckling. Fungerar även på "Paddor"
Hjälpfilm att komma igång.


Här kan du på ett laborativt sätt hantera
geometri, algebra och analys.Hjälpfilm för att komma igång - Räta linjens ekvation.
Övningar med programmet GeoGebra på svenska.
     
       Math Open Reference
 
 I detta program kan Du undersöka olika höjder/vinklar/area etc.

             ( Låg/Mellan/Hög)


Begrepp/Terminologi

             
      Geometri         Pengar, talkamrater, antal objekt, de fyra räknesätten, abakus
Låg-/Mellanstadiet     Öva upp den grundläggande taluppfattningen med en abakus eller                                                              öva  på de fyra räknesätten.


Geometriska objekt, (mellan/hög
)
vinklar, trianglar, fyr-/månghörningar,
omkrets och area

Webbmagistern            Johnnie´s Math page
Låg/Mellan/(Hög)                           Låg/Mellan/Hög
                            
Gradskiva                              Taluppfattning, geometri,måttenheter, statistik,
vinklar                                          bråkbegreppet, multiplikation, spel
Multiplikation
Koordinater   
                                          
   

 Problemlösande/laborativa övningar i flertalet moment
                              För låg-/mellan- (högstadiet)

     Megames.com
                         Math Manipulatives

   
      


                    
                                                                     För låg/mellanstadiet

Ett program för F-6 inom samtliga ämnen
Övningar/filmer kopplade till Lgr11

                                                                      
   Filmer för genomgångar och                       
hemstudiestöd i flertalet moment.                           

     
                         
                  Främst för Mellan-/hög-/gymnasiet


Instruktionsfilmer på flertalet moment åk 7-9


               Instruktion - Text/filmer
           
Låg/Mellan/Högstadiet                           Högstadiet/Gymnasiet
                                               

Pedagogiskt interaktivt material för genomgångar
samt vid laborativa övningar 
(För låg-/mellan-/högstadiet)
                              
                                      
  Gratis till 15/11                                  Taluppfattning, Huvudräkning
 Därefter 8;-/elev                                  Negativa tal, Bråk, Procent,
 Inloggning krävs                                      Geometri, Algebra

Mattesafari och MatteBorgen DEMO-version
 Mattedirekt DEMO-version


 År 7             År 8            År 9


 Problemlösande övningar 
  
  
Träning på flertalet moment                      
     Låg-/mellan-/högstadiet
                    


     Kreativ MATTE
         
Högstadiet          Behandlar flertalet
      moment på ett kreativt sätt.

Tabellträning till musik (Låg)

3-9;an

Andra mattesånger
Mattegalen - Fingertalen
Triangelns area
"The Shapes Song" - Introduktion på geometriska begrepp på engelska
Kalenderårets månader
Pythagoras sats (Galenskaparna)

Sketcher
Sannolikhet - Tage Danielsson


Ritprogram
Google SketchUp                                       
Arbeta 2/3 dimensionellt.   

              
Floorplanner
 
        
  Instruktionsfilm för att komma igång

NCM - Strävorna - Förmågor
Tips på hur du arbetar med de olika förmågorna
           (Låg/Mellan/Hög)

NCM - Nämnaren/Kängurun och mkt annat.

          MathsKit

En sida där du kan hämta olika typer av
arbetsblad, filmer, interaktiva övningar etc.


            STATISTIK
     Gapminder
- Interaktivt material                     
              
Hjälpfilm att komma igång.

  SCB - I Klassrummet   DN factlab


              Jeopardy                                              MatteQuiz

jeopardy1.jpg          
Ett proffsigt och enkelt program där            Övningsuppgifter inom olika områden
du skapar egna Jeopardy.  Övningsstenciler inom flertalet
           moment. (
Engelska.)

Övrigt;
Analog klocka    Analog pm/am
Timer, nedräkning
Virtuella tärningar, sex sidor
Virtuella tärningar, 6,8,10 och 12 sidor
Rutat/Prickigt/Koordinatpapper etc
Matematikbilder - Clipart
Kommentarsmaterial till kursplanen i matematik

Multiplikation på sex olika sätt.
Behöver bara ett sätt att räkna ut vara rätt?
Grafisk algoritm
Kan du lösa multiplikation på det här sättet?
Pythagoras sats bevis och övningsexempel
Talet pi - bildbevis
Kluringar
Sudoku -äldre åldrar
Sudoku - yngre åldrar


Förslag på gratisappar;

Engelska;
King of Math.              Kreativt spel - färdighetsspel
Motion Math Zoom.    Lär dig matematik med hjälp av olika djur.
Slice it! Begins .         Lär dig geometri genom att dela föremål.
Factor Samurai.          Försök klyva primtal med ett samurajsvärd!
Stripe Physics.
           Ett spel där man lär sig hantera geometriska figurer.
Math Dash.                  Öva på alla fyra räknesätten i ett färgglatt spel.
Math Tetris
.                En mattevariant av spelklassiskern Tetris.
Geoboard                    PErfekt geobräde att träna geometri/bråk/procent

Svenska;
Sigma matematik